britische Flagge

Základom nášho úspechu je náš motivovaný a vysoko kvalifikovaný personál.

Raiffeisen Informatik SK s.r.o. so sídlom v Prešove poskytuje v prevažnej miere IT služby spoločnostiam v „Raiffeisen skupine”.
Nielen počet zamestnancov, ale aj naše IT portfólio z roka na rok rástlo – nezmenenou ostala iba vysoká kvalita poskytovaných služieb v oblasti:

 • Service Desk
 • Server Operations
 • Network Operations
 • Security Operations

ako aj niekoľko ďalších vysoko špecializovaných a tiež komplexných služieb. Ako súčasť Raiffeisen skupiny je naším hlavným cieľom poskytovať služby v optimalizovanom pomere medzi kvalitou, bezpečnosťou a nákladmi.

Servis IT

Raiffeisen Informatik SK s.r.o., poskytuje spoločnosti Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG technickú prevádzku pre cloudové služby (IaaS, ITSM Box atď.). Zabezpečuje tiež služby týkajúce sa serverových platforiem, sietí a bezpečnosti.

Informačné technológie – oblasť, ktorá je predmetom neustáleho inovačného procesu, predstavuje pre každého poskytovateľa technických služieb osobitné výzvy. Zároveň je to jedna z našich kľúčových oblastí podnikania.

Central Service Desk

Ak sa počas prevádzky Vašich IT vyskytnú otázky alebo poruchy, tím CSD skupiny Raiffeisen Informatik je Vám k dispozícii 24 hodín denne.

Naša linka technickej podpory poskytuje informácie a podporu zahraničným spoločnostiam vrámci Raiffeisen skupiny.
V priemere 15 zamestnancov v Nitre a Prešove.

Služba zastrešuje:

   • 7×24 hodinovú starostlivosť o zákazníka (pre našich zákazníkov chceme byť vždy dostupní a pripravení pomôcť)
 • štandardizované a transparentné servisné procesy ITIL
 • komunikáciu v anglickom,nemeckom a slovenskom jazyku
 • poskytovanie technických informácií o našich riešeniach (všetky prichádzajúce hlásenia porúch sú evidované v našom systéme a bezodkladne postúpené na riešenie)
 • pomoc v technických oblastiach (napr. nastavenie/ reštart prístupových práv, podpora infraštruktúry a aplikácií…)

Dátové centráINTELLIGENCE FOR ALL. FOR REAL.

Raiffeisen Informatik je dlhodobým lídrom na trhu v segmente riadených služieb. Naše profesionálne služby sú podporované inovatívnymi automatizačnými a vizualizačnými technológiami prevádzkovanými v našom bezpečnom, vysoko výkonnom dátovom centre.

Vysokorýchlostná infraštruktúra v dátovom centre Raiffeisen Informatik predstavuje technologickú špičku, pričom na zabezpečenie optimálnej dostupnosti je zavedená viacnásobná redundancia. Zrkadlenie a zálohovanie údajov v našom vysoko zabezpečenom centre je plne automatizované s redundantnými zariadeniami na viacerých miestach, čo poskytuje ďalšiu úroveň bezpečnosti.

Záväzok spoločnosti Raiffeisen Informatik v oblasti bezpečnosti a kvality je podčiarknutý celým radom noriem vrátane certifikácie TÜV ”Trusted Site Infrastructure” (TSI). Boli sme prvým poskytovateľom IT služieb, ktorý získal certifikát TSI pre rakúske dátové centrum.

Viac informácií…

Integrované aplikácie

IT je kľúčovou súčasťou moderného podnikania a základňou každodennej prevádzky každej spoločnosti. Ak dôjde k rozpadu informačných systémov firmy, netrvá to dlho, kým budú ohrozené aj ďalšie aspekty podnikania.

Bez ohľadu na to, či chcete uložiť dáta bezpečne v cloude alebo bezproblémovo integrovať mobilné koncové zariadenia a aplikácie do existujúcej IT infraštruktúry, spájame najnovšie technológie a dlhoročné skúsenosti s prevádzkou vysokorýchlostného dátového centra v atraktívnom balíku služieb, pričom naše odborné znalosti sú k dispozícii zákazníkom.

Pomôžeme urýchliť obchodné procesy a optimalizovať spoluprácu medzi jednotlivcami a tímami, aby ste vždy zostali o krok pred konkurenciou.

Viac informácií…