britische Flagge

Dátové Centrá

Naša materská spološnosť Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG je dlhodobým lídrom na trhu v segmente riadených služieb.

Vzhľadom na rastúcu zložitosť IT aplikácií a rastúcu hustotu informácií je pre mnohé spoločnosti čoraz zložitejšie a nákladnejšie udržiavať svoje IT neustále na úrovni najnovších technológií. Zároveň je pre každú organizáciu čoraz dôležitejšie optimalizovať nákladové štruktúry a zvyšovať efektívnosť a flexibilitu v rámci spoločnosti.

S nami máte záruku, že vždy dostanete technicky aktuálne služby, ktoré ponúkajú najvyššiu úroveň zabezpečenia, výkonu a dostupnosti, pričom sa môžete plne sústrediť na svoje kľúčové procesy. Dostupnosť, bezpečnosť a výkon sú našimi najvyššími prioritami.

Managed Platforms

Udržiavajte svoje podnikanie v chode.

Chcete si udržať váš hardvér tak, aby bežal hladko a všetky vaše IT systémy a aplikácie fungovali spoľahlivo? To si vyžaduje vysoko dostupnú infraštruktúru, pretože spracovanie dát sa v dnešnom IT prostredí stáva zložitejšie a komplexnejšie. Veľké objemy údajov je možné spravovať a spracovávať iba pomocou vysoko výkonných serverov.

Zamerajte sa na svoje hlavné podnikanie s pokojom, že naši IT špecialisti sa starajú o vaše IT.

Managed Storage

Žijeme vo svete údajov – v súčastnosti sú údaje základom našej každodennej práce a sú potrebné dôležité rozhodnutia:

  • Mal by som z bezpečnostných dôvodov skopírovať svoje údaje a uložiť ich na pamäťové médium niekde inde? 
  • Budem potrebovať migráciu údajov kvôli obmedzeniam kapacity?
  • Mám plán obnovy, aby boli moje údaje okamžite k dispozícii, ak dôjde k úplnému zlyhaniu?

Naši odborníci každodenne riešia tieto problémy a vďaka dlhoročným skúsenostiam z mnohých a rôznych projektov majú tie správne odpovede. Naše odborné znalosti a vysoko dostupná infraštruktúra zaručujú, že vaše údaje dostávajú VIP prístup, pretože nakoniec je to skutočne základ Vašej obchodnej činnosti.

Managed Cloud Computing

Dosiahla Vaša IT infraštruktúra svoje hranice? Hľadáte rýchlo prispôsobiteľné zdroje infraštruktúry? Potrebujete flexibilnú infraštruktúru IT, ktorá spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy, ale nebude vás to stáť celý majetok?

Vysokorýchlostné dátové centrum spoločnosti Raiffeisen Informatik GmbH & Co KG poskytuje cloudové služby, ktoré umožňujú zákazníkom prístup k štandardizovanej IT infraštruktúre, ako aj platformy a softvér cez internet. Tieto produkty typu „as-a-service“ sú navrhnuté tak, aby poskytovali výnimočne vysokú dostupnosť, bezpečnosť a výkonnosť.

Vysoký stupeň automatizácie a štandardizácie umožňuje vašej firme efektívne zvládnuť neočakávané požiadavky a nápor v načítaní dát, ako aj výrazne optimalizovať IT procesy.

  a zníženie zaťaženia počas špičky vo Vašom podnikaní a v každodennej prevádzke
  a vývoj a testovanie aplikácií prostredníctvom interných tímov
  a zvýšenie flexibility ukladania a zálohovania dát
  a výrazne skrátenie času nasadenia vývojových a testovacích systémov