britische Flagge

Kontaktspojte sa s nami

Sídlo spoločnosti v Prešove
Ing. Bohuš Kereštan
Location Manager

E: uctovnictvo@r-it.at

 


Prevádzka Nitra
Ing. Silvia Szimethová
Location Manager

E: uctovnictvo@r-it.at

 


 

Raiffeisen Informatik SK s.r.o.

zapísaná v Obchodnom registri vložka č: 31232/P
konatelia: Dipl. Ing Markus Kollermann , Alfred Steinwender
E:uctovnictvo@r-it.at

Marka Čulena 55
080 01 Prešov

IČO: 47960019
DIČ.: 2024156816
IČ DPH: SK2024156816
Linked-in

Raiffeisen Informatik SK s.r.o. sa snaží poskytovať správne a kompletné informácie, ale nenesie žiadnu zodpovednosť ani záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií uvedených na tejto webovej stránke. Uvedené platí aj pre všetky presmerovania k iným stránkam (linky), na ktoré táto stránka priamo alebo nepriamo odkazuje. Raiffeisen Informatik SK s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny alebo doplnenia poskytnutých informácií bez predchádzajúceho upozornenia. Obsah tejto webovej stránky je chránený autorskými právami. Rozmnožovanie, ukladanie a opätovné tlačenie len s výslovným písomným súhlasom spoločnosti Raiffeisen Informatik SK s.r.o..