britische Flagge

Právne Informácie

Raiffeisen Informatik SK s.r.o.
Marka Čulena 55
080 01 Prešov

E:uctovnictvo@r-it.at

konatelia: Dipl. Ing Markus Kollermann , Alfred Steinwender

zapísaná v Obchodnom registri vložka č: 31232/P
UID-NR.: SK2024156816

Raiffeisen Informatik SK s.r.o. sa snaží poskytovať správne a kompletné informácie, nezodpovedá a neručí však za správnosť a úplnosť za informácie uvedené na tejto webovej stránke.

Uvedené platí aj pre všetky presmerovania k iným stránkam (linky), na ktoré táto stránka priamo alebo nepriamo odkazuje.